Zoeken
Openingsuren AGB

Opgelet!

Nieuwe openingsuren stadhuis
sinds 1 januari 2014

ma 08.30u-12.30u  
di 08.30u-12.30u 15u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u  
vr 08.30u-12.30u  

 

Contact

Autonoom Gemeentebedrijf
Witte Torenwal 23 bus 1
3960 Bree
Tel. 089 84 85 23


Mail ons ...

Industrie in Bree

Bree telt meer dan 100 industriële ondernemingen. De grootsten, actief in de top 5 van Europa ( in hun domein ) en wereldwijd zijn:

  • Scana Noliko: kant en klare voedingsproducten
  • LAG: ontwikkelt transportoplossingen op maat
  • Veldeman Tent Technology: ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhuurt aluminium en stalen tenten en hallen
  • De Boer: verhuur van tijdelijke locaties voor evenementen en bedrijfsruimte

Verder zijn er bij onze stad belangrijke ondernemingen in industriële constructies, metaalverwerkende- en metaalconstructienijverheid, ramen en deuren productie, waterbedden, touringcar productie, constructie van opslagtanks en containers, bierbrouwerij, enz.

Samen met deze bedrijven worden er meer dan 6000 mensen tewerkgesteld in onze stad. Een vrij hoge werkgelegenheidsgraad in verhouding tot het bevolkingscijfer van ruim 15.000 inwoners. De stad Bree is dan ook een aantrekkingspool voor de regio wat bedrijvigheid en tewerkstelling betreft.

Wij zijn al enkele jaren achter elkaar één van de sterkere groeiers in Limburg wat arbeidsplaatsen betreft. Dit brengt welvaart en koopkracht voor duizenden gezinnen.

Bree telt op dit moment 4 industrieterreinen. De grootste industriële zone werd uitgebreid met ruim 70 ha. 

 

Kanaal Noord. 
Het industrie- of bedrijventerrein heeft een regionaal karakter en zal verder ook zo ontwikkeld worden. Er wordt getracht een zo divers mogelijk aanbod te creëren zowel voor grote, regionale bedrijven als voor kleinere bedrijven die al dan niet een grote oppervlakte nodig hebben. Dit betekent dat er plaats moet zijn voor grote en kleinere percelen.

Dit terrein zal in het geheel opnieuw bekeken worden. De structuur van dit terrein wordt verbeterd en in eerste instantie zullen de nog niet bebouwde percelen ontwikkeld worden. Kanaal Noord zal uitgroeien tot een bedrijventerrein met uitstraling. Er wordt dan ook zoveel mogelijk aandacht besteed aan de principes voor het kwalitatief en duurzaam ontwikkelen van bedrijventerreinen.

Belangrijk voor de ontwikkeling en de betere structurering is de bestaande ruimtelijke structuur en de aanwezigheid van structuurbepalende elementen. De as Kanaallaan-Broekstraat zal ontwikkeld worden als imagoversterkende (groene) as binnen dit bedrijventerrein die het stedelijk gebied aan de overzijde van het kanaal en de open ruimte aan de oostzijde dwars doorheen het bedrijventerrein verbindt. Deze as ondersteunt tevens de Breeërstadsbeek. Door middel van de bouw van een nieuwe voetgangersbrug wordt de relatie met het stedelijk gebied fysisch gerealiseerd.

Het bedrijventerrein wordt beperkt uitgebreid in noordoostelijke richting voor de ontwikkeling van kleinere of lokale bedrijven en de herlocatie van zonevreemde of hinderlijke bedrijven.

Een uitbreiding voor regionale bedrijvigheid zal eveneens in noordelijk richting gebeuren. De mogelijke uitbreiding wordt beperkt door het grensstellend vermogen van de natuur –en/of cultuurhistorische waarden van de omgeving. De noordelijke grens wordt bepaald door de vallei van de Zuurbeek, in het oosten bevindt zich een habitatrichtlijngebied. De zuid- en westzijde wordt begrensd door harde infrastructuren als het kanaal en de N73. Een degelijke landschappelijke integratie wordt vooropgesteld. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met brede landschappelijke buffers waarin bedrijven van beperkte omvang zorgen voor de ruimtelijke overgang van grootschalige bedrijvigheid naar het omliggende landschap.

Wat de ontsluiting naar de verschillende verkeersmodi betreft, zal het bedrijventerrein de ligging aan het kanaal ten volle benutten.

 

Scana Noliko.
Het historisch gegroeid conservenbedrijf Scana Noliko krijgt uitbreidingsmogelijkheden op de bestaande locatie. Dit bedrijventerrein heeft ook, in aansluiting met Kanaal Noord, een regionaal karakter. Ook hier moet onderzocht worden of in de hoogte bouwen een mogelijke oplossing is, om de nog resterende open ruimte maximaal te vrijwaren. Bovendien moet bij de uitbreiding van dit bedrijf zeer veel aandacht besteed worden aan de ruimtelijke inkleding en buffering naar de omliggende functies. De Hulsbosstraat vormt hier de uiterste grens.

 

Veeweide.
Voor deze zone werd recent een BPA opgesteld. Het BPA voorziet een ontwikkeling van niet watergebonden bedrijvigheid langsheen het kanaal. Op langere termijn lijkt ook deze locatie geschikt voor ontwikkeling van stedelijke functies in de zin van kleinere bedrijven gemengd met een woonfunctie, waar sterk de nadruk gelegd wordt op een hoge bebouwingsgraad en gemeenschappelijke ruimten: bouwen in de hoogte, verticale productieprocessen, …